Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.antiquariaatschot.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Antiquariaat Schot . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Prijzen en (product-)informatie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Antiquariaat Schot te mogen claimen of te veronderstellen.

Antiquariaat Schot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie en/of producten op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Antiquariaat Schot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retouren

Mocht u een aankoop willen retourneren binnen 14 dagen na ontvangst neem dan contact op via de e-mail. U kunt ons bereiken via info@antiquariaatschot.nl
Onze standaard regels hiervoor zijn dat we na het retour ontvangen van uw bestelling het gehele aankoopbedrag plus de aan ons betaalde bezorgkosten terugbetalen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor de koper.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.antiquariaatschot.nl op deze pagina.


Antiquariaat Schot