Verantwoord bestaan. Over de noodzaak en grenzen van persoonlijke verantwoordelijkheid

10.00

33 op voorraad

Artikelnummer: 9789039105733 Categorie:

Beschrijving

Paperback, 137 pagina’s. Als gevolg van tal van processen, die vooral samenhangen niet de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek, is in onze tijd het besef aangaande de betekenis van menselijke verantwoordelijkheid sterk toegenomen. De enorme complexiteit en veelvormigheid van deze processen hebben echter geleid tot een onoverzichtelijkheid, die veel mensen juist het gevoel geeft van onmacht en vervreemding, soms zelfs van angst. Er lijkt een situatie te zijn ontstaan waarin de mogelijkheden van vrijheid en zelfbepaling zodanig zijn ingeperkt, dat persoonlijke verantwoordelijkheid een volstrekte illusie dreigt te worden. De overwegingen in dit boek bewegen zich in liet spanningsveld tussen die twee noties: enerzijds verbazing en ongeloof met betrekking tot de genoemde ontwikkelingen en de beheersbaarheid daarvan; anderzijds de door velen gevoelde noodzaak om al onze energie te investeren in het zoeken naar een oplossing van deze problematiek – in de wil de samenleving zó in te richten en te sturen dat menselijke verantwoordelijkheid niet illusoir is. Hoewel dit boek geschreven is vanuit een sociologische invalshoek, wordt ook nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de inbreng van andere kennisgebieden. Het is niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats geschreven voor vakgenoten van de auteur, maar voor ieder die zich betrokken voelt bij de genoemde problematiek en de ongerustheid over de huidige situatie met de auteur deelt.

Auteur:

Uitgever:

NIEUW (RESTPARTIJ) 1993

ISBN:

9789039105733